Membran tətbiqlərində membran başlanğıc və bitişlerinin vida ilə divara sabitlənməsində istifadə olunan alüminium profildir. Sabitlendikten sonra divarla birləşmə səthinə PU mastik tətbiq olunaraq su sızdırmazlığı təmin edilir.

  • Alüminiumdan emal edilmiş tək qulaqlı təzyiq çıtası
  • Standart boy: 3 Metr
  • Eni: 5 sm

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ:

  • Drenaj tətbiqində, drenaj lövhələrinin sabitlənməsində
  • Polikarbon montajında
  • Dam shingle və ya qumlu membran tətbiqlərində divar bitimlərində.