Planter profilli membranı yüksək sıxlığa malik polietiləndən hazırlanmış lövhəni özündə ehtiva edir, 8 mm hündürlüyündə çıxıntllara və müxtəlif markalarda geotekstil qata malik olur.Materialın yüksək davamlılıq xarakteristikaları var,eləcə də o,kimyəvi aqressiyaya, kif və bakteriyaların təsirinə,bitki köklərinə və radona qarşı davamlıdır.

İstifadə sahələri:

PLANTER membranı +80-dən -50 °C -dək tempraturda СНиП 23-01 üzrə bütün iqlim şəraitində tətbiq edilə bilər.

 Planter extra® – Avtomobil yollarının və enişlərin inşası və rekonstruksiyası; mürəkkəb qrunt-hidroloji şəraitdə işlərin həyata keçirilməsi;məsuliyyətli obyektlərdə hidroizolyasiyanın müdafiəsi;beton hazırlıq qatlnın əvəz edilməsi;tunellərin, o cümlədən metropoliten tunellərinin tikintisi;istimar olunan hamar dam örtüklərində drenaj və hidroizolyasiyanın müdafiəsi; plast drenajı.

 Planter standart® – Sənaye və mülki binalarda kotlavanın geri doldurma qruntu ilə doldurulması zamanı dərinləşdirilmiş hissələrin hidroizolyasiyasının müdafiəsi;bünövrə plitəsinin kapilyar rütubətindən müdafiəsi; rütubətli divarların sanasiyası; istismar olunan hamar dam örüklərində drenaj və hidroizolyasiyanın müdafiəsi;beton hazırlıq qatlnın dəyişdirilməsi.

 Planter eco® – Kotec və azmərtəbəli inşaatda bünövrələrin və bünövrə plitəsinin hidroizolyasiya qatlnın kapilyar rütubətindən müdafiəsi.

 Panter geo® – Ballast dam örtüklərində plast drenajın təşkili,binaların və açıq tipli tunellərin yeraltl hissələrinin divaryanı drenajının təşkili.

İşlərin həyata keçirilməsi:

«HDPE «PLANTER» -yüksək sıxlıqlı polietiləndən hazırlanmış membranının dam örtüklərində və hidroizolyasiyada istifadəsi üzrə təlimata» əsasən.