Xidmətlər

Fasadın isti və soyuqdan izolyasiyası

Müxtəlif növ izolyasiya sistemlərinin quraşdırılmasından, süni göllərin salınmasına qədər olan geniş xidmət çeşidi ilə qarşınızdayıq!


Daş yunu nədir? Daş yununun xüsusiyyətləri nələrdir? Daş yunu nə üçün və harda istifadə edilməlidir?

Daş yunu vulkanik süxurlardan əldə edilən materialdır. Bazalt daşlarının təxminən 1500 °C-də qızdırılaraq əridilməsi nəticəsində əldə edilir. Qısaca daş yun 97% lifdən ibarət istilik izolyasiya materialıdır. İnorqanik quruluşu sayəsində bakteriya və mikroorqanizmlər əmələ gətirmir.

Yanğın müqaviməti
Daş yünün ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri onun 1000°C-dən yuxarı istiliyə davamlılığıdır. Düzgün tətbiq olunarsa, daş yun insan həyatını xilas etmək üçün lazım ola biləcək qiymətli dəqiqələrə qənaət edəcək yanğın təhlükəsizliyi rolunu oynayır. Daş yunla örtülmüş konstruksiyalar yanğına qarşı təhlükəsizdir, çünki daş yun alovun başlamasının və yayılmasının qarşısını alır.

Səs izolyasiyası
Daşyunu , izolyasiyasından keçən səs vibrasiya enerjisini istiliyə çevirir. Çoxsaylı çarpaz liflərdən ibarət olan qaya yununun quruluşu, titrəmələri tamamilə neytrallaşdırır. Bu unikal lifli material olan daş yununu ən yaxşı səs uducu tikinti materiallarından birinə çevirir.

Su izolyasiyası
Daş yünü suya və ya yağışa məruz qaldıqda yaş görünür. Əslində, su səthdə qalır, çünki daş yun lifləri su itələyicidir. Təkcə səthdə deyil, həm də ümumi məhsulda su daxili təbəqələrə nüfuz edə bilmir.

Buxar keçiriciliyi
Daş yun buxar keçiricidir, buna görə də nəmi tikintidə saxlaya bilməz, bu da izolyasiya edilmiş yaşayış və ofis binalarını komfortlu hala gətirir.

Ölçü Sabitliyi
Daş yununun ölçüləri temperaturun dəyişməsindən asılı olaraq dəyişmir. Daş yun liflərinin homogen oriyentasiyası və əla mexaniki xüsusiyyətləri daimi ölçü sabitliyi verir.

Daş yunu panellərin istifadə sahələri
Daş yunu müxtəlif ölçü, qalınlıq, və sıxlıqlarda istehsal olunur. Rəng və naxış variantları ilə  hər növ memarlıq detallarına uyğun quraşdırıla bilər. Binaların fasadında, interyerlərin bölünməsində, açıq havada müstəqil bölmələrin yaradılmasında, tez alışan yanan materialların saxlandığı yerlərdə, səs və istilik izolyasiyasında, xüsusilə yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsində istifadə oluna bilən ən yaxşı materiallardan biridir. Estetik görüşə malik olan daş yunu həmdə 70 faizə qədər enerjiyə qənaət edir.

Daş yunu fasad işləri
Daş yunu müxtəlif formalarda istehsal olunub alüminium folqa və şüşə yunla örtülən növləridə ən çox istifadə edilən növlərə daxildir.  Gəmi sənayesində də geniş istifadə olunur. Tikinti-quraşdırma işlərində istilik və səs izolyasiyası üçün istifadə oluna bilən daş yun, yüksək müqavimət temperaturuna malikdir.İsti-soyuq, səs və yanğın izolyasiya xüsusiyyətlərinə malik olan yeganə material daş yunudur.

Sualınız var?

Bir kliklə whatsapp nömrəmizə yazın, dərhal yardımçı olaq.